Historien om Ferguson traktoren

Den fantastiske historie om en opfinder – Harry Ferguson. Harry Ferguson var en lille, spinkel nordirlænder med en stor idé – at se verden blive rigeligt forsynet med billige fødevarer.

Harry blev født d. 4. november 1884 på en gård i nærheden af Dromore i County Down. Gennem det meste af sin barndom gik han faderen og brødrene til hånde med de daglige pligter på gården. Han indså, at landbruget var forbundet med uendeligt meget arbejde og et uanseeligt udbytte. Det var på denne måde Harry fik sin interesse for at effektivisere landbruget, og denne interesse skulle komme til at betyde meget for landbrugets fremgang.

Harry Ferguson var interesseret i motorer af enhver art. Han startede i sin brors motorværksted, sidenhen konstruerede han motorcykler efter eget hoved, som han vandt flere løb på. Senere blev han grebet af udviklingen af fly og gik i gang med at bygge sin egen flyvemaskine. Han var siden med til at oprette Ulster TT landevejsløbene, et af datidens mest berømte løb. 

I 1910 oprettede han sit eget autoværksted i Belfast. Da fødevaresituationen forværredes, bad det irske landbrugsministerium ham om at overtage tilsynet med driften og vedligeholdelsen af alle traktorer og landbrugsmaskiner i landet. Det var dér de første spirer blev lagt til hans pionérvirksomhed inden for traktorudvikling.

Traktorerne var store og tunge, og redskaberne skulle justeres manuelt, hvilket betød at føreren måtte bruge tid på at stige af traktoren og foretage de nødvendige justeringer. Harry så, at der var et behov for at tilpasse redskaberne og sammenkoble dem med traktorerne, så de kunne fungere som én enhed i stedet for to.

Ferguson arbejdede på sine ideer i 20 år. Resultatet var en prototype på en let plov med et ophængs system til montering på en Fordson-traktor, som han demonstrerede for Henry Ford. 
Ferguson havde håbet at Ford ville fremstille hans plov, der på grund af materialemangel i England, skulle fremstilles i Amerika, men det var ikke tilfældet og det blev i stedet fabrikanterne George og Eber Sherman, Ohio, der i årene 1922-1928 kom til at fremstille dem under firmanavnet Ferguson-Sherman Corporation. Plovene blev monteret på Fordson-traktorer, men da produktionen ikke længere var rentabel for Ford, blev den stoppet, og dermed forsvandt grundlaget for salget af Fergusons plov. Men Ferguson lod sig ikke slå ud. Han planlagde i stedet at producere sin helt egen traktor. 
Hans idé var at konstruere en traktor med tilhørende redskaber, som kunne dække et landbrugs normale behov og som kunne anvendes overalt i verden, med større produktivitet og lavere omkostninger som resultat. Prototypen stod klar i 1933. Den vejede kun 800 kg, havde et trepunkts ophængssystem og en tilhørende hydraulisk redskabskontrol, hvilket adskilte den væsentligt fra gængse traktorer. 

Trods sin beskedne størrelse, var traktoren mere effektiv end de større traktorer. Den hydrauliske lift kombineret med ophængs systemet var arbejdsbesparende og gjorde traktoren mere sikker at betjene. Redskaberne kunne monteres på traktoren og transporteres i løftet stilling ud til marken, hvor redskabet kunne sænkes ned i jorden med et håndtag. Når man var nået til enden af marken, løftedes redskabet op af jorden, så traktoren kunne vendes hurtigt og let, hvorefter redskabet igen sænkedes i jorden.

Det, der var afgørende for, at traktoren var mere effektiv og lige så stærk som de gængse traktorer var, at ophænget overførte vægt fra redskabet til traktoren, og således forbedrede dens hjulgreb og træk evne. Den kraft, der fremkom ved redskabets modstand, når det blev trukket gennem jorden, blev overført til traktoren i form af øget vægt. Dvs. at det ikke var nødvendigt at indbygge ekstra vægt for at forbedre træk evnen, og dermed blev motorens ydeevne udnyttet mere effektivt og økonomisk.

Endnu engang satte Ferguson kursen over Atlanterhavet og præsenterede sin opfindelse for Henry Ford, som indvilgede i at masseproducere traktoren. De første stod færdige i 1939. Ferguson var lidenskabeligt overbevist om, at hans system var et middel til ikke blot at vinde krigen, men også at sikre en fred med mad nok til alle. 

 

Harry Ferguson Og John Black Med Te 20

 

 

 

 

 Gammel Traktor Versus Ferguson Med Liftophaeng

 

 

 

 

 

Graa Ferguson Med Liftophaengt Redskab