Danmarks Ferguson Museum / bank info:

Bank konto: Spar Nord 9383-2050279262

Mobilepay: 735318

 

Fra udlandet:

BIC code: SPNODK22

IBAN nummer: DK3793832050279262