Vi holder af dem der støtter os...

Du kan støtte os økonomisk ved at betale det årlige medlemskontingent til støtteforeningen på 175,- kr. eller mere om året.

Du kan også give pengegaver.

Vi modtager ingen form for statsstøtte, og er således 100 % privatejet.

Beløb af enhver art kan overføres til støtteforeningens konto: 6503 – 3050071269.

Ved overførsel fra udlandet: BIC code: BANODKKK og IBAN nummer: DK6865033050071269.