Generalforsamling i støtteforeningen

Generalforsamling blev afholdt i god ro og orden torsdag den 9. marts 2023 på museet. Der blev talt om at nedlægge støtteforeningen. Årsagen er, at både Henriks og Birgits helbred ikke længere magter opgaven med at passe museet tilfredsstillende, og der arbejdes nu på salg, med håb om bevarelse af museet i en eller anden form. Det er baggrunden for at der ikke er blevet udsendt opkrævninger til støtteforeningen i år. 

Ekstraordinær generalforsamling er afholdt på museet torsdag den 27.4.23 og den 11.5.23 kl. 19 med det ene punkt på dagsorden:

Valg af dirigent

Opløsning af foreningen Danmarks Ferguson Museums Venner.

Samtlige fremmødte støttede op om at nedlægge støtteforeningen. Det er nu hermed en realitet.

Samtidig vil jeg gerne sige af hjertet en stor tak til alle jer der har støttet mig økonomisk og praktisk gennem årene.

Det er naturligvis vemodigt, at sige farvel til det, der er blevet verdens største Ferguson samling. Derfor har jeg de sidste par år ihærdigt forsøgt at finde en alternativ måde at drive det videre på via fonde og lignende. Det har ikke været muligt.

Venlig hilsen Henrik Nielsen

 

Nyhedsbreve

Vi benytter i udstrakt grad Facebook til at informere når der sker nyt omkring museet.

Det kan være svært at være god til det hele, og selvom vi har intentioner om at skrive nyhedsbreve og sende til medlemmerne af Støtteforeningen, så må vi erkende at hverdagens mange gøremål oftest kommer i første række. Derfor henleder vi opmærksomheden på vores side på Facebook: Facebook.com/fergusonmuseum.dk